2012

1. CiepielaO., Zawadzka-KrajewskaA., KotułaI., PyrżakB., Lewandowska  K., DemkowU. Intracellular expression of Bcl-2 protein in lymphocytes T from children suffering from bronchial asthma. Post Dermatol Alergol 2012; XXIX (1): 1-7

2. Pruchniak M.P., Araźna M., Demkow U. Extracellular traps formation and visualization methods. Centr Eur J Immunol 2012; 37 (1): 81-84

3. Demkow U. Diagnostyka laboratoryjna i interpretacja badań laboratoryjnych w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Nowa Klinika 2012; 19 (5): 5024-5027

4. Żarlak W., Adamowicz-Salach A., Ciepiela O., Kotuła I., Szmydki-Baran A., Demkow U.; Ocena przydatności badań laboratoryjnych w diagnostyce sferocytozy wrodzonej. Diagnostyka laboratoryjna 2012; 48 (1): 25-31

5. Demkow U. Mikromacierze w hematologii. Laboratorium 2012; 5-6: 40-42

6. Demkow U., Winklewski P., Ciepiela O., Popko K., Kucharska A., Michalska B., Lipinska A., Wasik M.: Modulatory effect of insulin on T cell receptor mediated calcium signaling is blunted in long lasting type 1 diabetes mellitus. Pharmacological Reports 2012; 64 (1): 150-156

7. Stelmaszczyk-Emmel A, Jackowska T, Rutkowska-Sak L, Marusak-Banacka M, Wąsik M. Identification, frequency, activation and function of CD4+ CD25(high)FoxP3+ regulatory T cells in children with juvenile idiopathic arthritis. Rheumatol Int. 2012; 32 (5): 1147-1154

8. Wąsik M., Popko K. Zespół hemofagocytarny - hemofagocytarna limfohistiocytoza (HLH). Diagnosta Laboratoryjny 2012; 1(26): 23-25

9. Malinowska I., Popko K., Salamonowicz M. Zespół hemofagocytarny u dzieci. Pediatria Polska 2012; 87 (2): 185–191

10. Jaworska-Wilczyńska M., Hryniewiecki T., Górska E., Stelmaszczyk-Emmel A., Wąsik M.Changes in the serum interleukin-8 concentration after coronary by-pass surgery predict the occurrence of the post-cardiac injury syndrome. Centr Eur J Immunol 2012; 37 (2): 154-158

11. Podsiadły E., Żabicka D., Demkow U., Hryniewicz W., Tylewska-Wierzbowska S. Susceptibility of polish Bartonella hensealae StrainsPol J Microbiol 2012: 61(2):143-145

12. Szypowska A., Stelmaszczyk-Emmel A., Demkow U., Łuczyński W.: Low Frequency of Regulatory T Cells in the Peripheral Blood of Children with Type 1 Diabetes Diagnosed under the Age of Five. Arch. Immunol. Ther. Exp. 2012; 60:307-313

13. Araźna M., Faryna M., Bobilewicz D. GFR wyliczone w oparciu o stężenie cystatyny u pacjentów z granicznymi wartościami eGFR MDRD. Diagnostyka laboratoryjna 2012; 48(2):167-171

14. Kucharska AM, Wisniewska A, Popko K, Demkow U. Association between the Polymorphism A/G at Position 49 of Exon 1 of the CTLA-4 Gene and Antithyroid Antibody Production in Children with Hashimoto's Thyroiditis. Horm Res Paediatr 2012; 78(2):67-72

15. Kotuła I. Technologie pomiarowe w diagnostyce hematologicznej. Odczynniki. Laboratorium 2012; 7-8: 36-39

16. Obitko-Płudowska A., Podsiadły E., Rogulska J., Demkow U., Matysiak M.: Zakażenie cewnika centralnego Nocardia spp. u dziewczynki z ostra białaczką limfoblastyczną. Onkologia Polska, 2012, 15, 1:37-40

17. Podsiadły E, Zabicka D, Demkow U, Hryniewicz W, Tylewska-Wierzbanowska S. Susceptibility of Polish Bartonella henselae strains. Pol J Microbiol. 2012;61(2):143-145

18. Meijer M., Pruchniak M.P., Arazna M,Demkow U. Extracellular Traps: How to isolate and quantify extracellular DNA (ET-DNA). Centr Eur J Immunol 2012; 37 (4): 321-325

19. Górska E., Wąsik M. Differences in the expression of leptin receptors on bone marrow and peripheral blood cells. Centr Eur J Immunol 2012; 37 (4): 332-337