Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Strona główna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

I Wydział Lekarski

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Urszula Demkow

 

Zakład mieści się w budynku Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63a, blok 2H.

Zakład pełni rolę laboratorium diagnostycznego S.P.D. Szpitala Klinicznego. W jego skład wchodzą pracownie: hematologii, biochemii, koagulologii, immunologii komórkowej, immunologii humoralnej, diagnostyki autoimmunologicznej, mikrobiologii, alergologii, genetyki, wrodzonych wad metabolicznych i analityki ogólnej.

W pracowniach, poza rutynową diagnostyką hematoonkologiczną, prowadzone są badania naukowe.