I WL

Zajęcia z Diagnostyki Laboratoryjnej odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM,Szpitala Pediatrycznego WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63a, blok 2H.


 Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:30 lub 8:45, w salach seminaryjnych Zakładu, zgodnie z planem umieszczonym na stronie.

 Studenci zobowiązani są do przynoszenia ze sobą fartuchów ochronnych, zmiany obuwia i noszenia identyfikatorów. Zakład zapewnia podczas ćwiczeń jednorazowe lateksowe rękawiczki ochronne. Odzież wierzchnia powinna być zawsze oddana do szatni studenckiej, która znajduje się na kondygnacji -1 szpitala. Studenci posiadający odzież wierzchnią przy sobie oraz niezmienione obuwie, nie będą wpuszczani na sale ćwiczeń.

 Zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej kończą się  kolokwium zaliczeniowym, które musi być zaliczone w ciągu 2 tygodni od zakończenia bloku. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Wszelkie nieobecności muszą być bezwzględnie usprawiedliwione oraz odrobione w  terminie zgodnym z harmonogramem zajęć kolejnych grup ćwiczeniowych. 

W związku z wydaniem  skryptu Diagnostyka Laboratoryjna, który jest dostępny dla wszystkich studentów (można z niego korzystać on-line logując się do portalu SSL-VPN), wydruki seminariów nie są przewidziane. Materiałem obowiązującym na kolokwium są rozdziały skryptu związane tematycznie z prowadzonymi seminariami.