I WL

REGULAMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10.00, 2 września 2015 roku (środa) w auli A Centrum Dydaktycznego, ul. Księcia Trojdena 2a
Warunkiem wejścia na salę egzaminacyjną jest okazanie swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Studenci siadają na miejscach wyznaczonych przez osoby prowadzące egzamin.
Przed rozpoczęciem egzaminu studenci zostawiają wszystkie zbędne przedmioty (np. torby,  telefony komórkowe, tablety i inne). Na wyznaczone miejsce egzaminacyjne student zabiera ze sobą długopis lub ołówek. Dopuszcza się by student miał przy sobie wodę mineralną, chusteczki higieniczne.

Jeżeli  w trakcie trwania egzaminu, osoba prowadząca stwierdzi, że student posiada przy sobie jakiekolwiek urządzenia elektroniczne, student opuszcza salę egzaminacyjną, co skutkuje równocześnie uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu. W przypadku niewłaściwego zachowania się studenta – ściągania, próby kontaktu z drugą osobą - student zostaje wyproszony z sali egzaminacyjnej, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej.