I WL

Egzamin poprawkowy z diagnostyki laboratoryjnej odbędzie się

28 sierpnia 2013 roku (środa) o godzinie 10.00